Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

cinnamongirl
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaromantycznosc romantycznosc

August 05 2017

cinnamongirl
cinnamongirl
6239 4775

“when the sun goes down the light reflects off the glass and it looks like the buildings are on fire”

cinnamongirl
3253 a396 500
Reposted fromslodziak slodziak viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
Nie mam kaca moralnego. Pierwszy raz. To chyba oznacza, ze coś się zmieniło...na gorsze.
Reposted fromniezwyykla niezwyykla
cinnamongirl
Reposted fromgruetze gruetze vianiezwyykla niezwyykla
cinnamongirl
cinnamongirl
Nigdy nie jest za późno żeby zacząć od nowa, żeby pójść inną drogą i jeszcze raz spróbować. Nigdy nie jest za późno, by na stacji złych zdarzeń, złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
— Jan Paweł II
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
cinnamongirl
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
cinnamongirl
trakoscan castle VI
cinnamongirl
7361 9719 500
Reposted fromhagis hagis viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
9714 23eb
Reposted fromroxanne roxanne viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
5838 b9ae
Reposted fromveez veez viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Once upon a time I was falling in love
But now I'm only falling apart
— Bonnie, niezwykła Bonnie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl