Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2017

1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viaucieknijmi ucieknijmi
cinnamongirl
1195 0756
cinnamongirl
7326 b8fa 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
cinnamongirl
5325 62b3
cinnamongirl
cinnamongirl
8484 348f 500
Reposted fromslodziak slodziak viaucieknijmi ucieknijmi
cinnamongirl
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaucieknijmi ucieknijmi
cinnamongirl
0326 e06b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaucieknijmi ucieknijmi
cinnamongirl
5456 f7bb
cinnamongirl
5448 4e32
cinnamongirl
Jeśli należysz do tych, którzy kochali tylko raz, to niewiele masz do powiedzenia. Ale jeśli to była prawdziwa miłość, to inni powinni milczeć w twojej obecności.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
cinnamongirl
6600 7311 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
cinnamongirl
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromlovvie lovvie viapassionative passionative

July 11 2017

cinnamongirl
6124 668a 500
Reposted fromoutoflove outoflove

July 08 2017

cinnamongirl
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viahysterie hysterie
5760 f25d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Jestem poraniona. Na sercu, duszy i ciele.  Mam blizny które zaczynają się na głowie i wzdłuż mojego ciała ciągną się na stopy. Poczekaj, wytłumaczę ci. Zostawiłeś mnie rozkrwawioną. Wyjąłeś ze mnie ducha i przegnałeś go na cztery wiatry. Serce roztrzaskałeś o ziemię i rozbite leży wśród kamieni. Oddycham płytko... Każdy jeden kosztuje mnie więcej niż podniesienie wzroku. Upadam. Jak armatnie kule płyną łzy... Płyną, policzki pieką. Chłodzą je tylko twoje zimne oczy. Obojętność. Czekam na nią. Czekam, aż przestanę na ciebie czekać. Wypatruję dnia, kiedy lekki powiew wiatru poruszy moje splątane nadzieją włosy, kiedy strzepie ją niczym sen z poduszki do którego się przywiązałam. Poznasz. Słońce moje rozjaśni mrok, twoje zgaśnie.
— heartbreak.soup.io
Reposted fromheartbreak heartbreak viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
5810 f188
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl