Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

cinnamongirl
3823 e1b7 500
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
8463 a4e1
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viawakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
7009 7fda
Reposted fromwakemeupx wakemeupx

July 03 2017

cinnamongirl
4681 dee1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
3506 8b2c
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
Nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— Jakub Żulczyk
cinnamongirl
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska viaczekoladowysen czekoladowysen

July 02 2017

cinnamongirl
Najgorsza pewność jest lepsza od niepewności.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaczekoladowysen czekoladowysen
cinnamongirl
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viaczekoladowysen czekoladowysen
cinnamongirl
Śni mi się ona, co było łatwe do przewidzenia, podświadomość próbuje wyrzygać ją jak obiad z zepsutego mięsa, stawiając mnie z nią w dziesiątkach konfiguracji.
— "Zrób mi jakąś krzywdę"
cinnamongirl
Cztery godziny snu z tobą w ramionach daje mi więcej niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy cie ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost - Po tej stronie grobu

June 25 2017

cinnamongirl

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

cinnamongirl
Zbyt pokręcona by żyć, ale zbyt rzadka by umierać.
Reposted fromniewychowana niewychowana viawakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawakemeupx wakemeupx

June 20 2017

cinnamongirl
cinnamongirl
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
5598 4289
Reposted fromwakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
Reposted frombluuu bluuu viawakemeupx wakemeupx
cinnamongirl
8697 db0f 500
cinnamongirl
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl