Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

cinnamongirl

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

cinnamongirl
Zbyt pokręcona by żyć, ale zbyt rzadka by umierać.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 20 2017

cinnamongirl
cinnamongirl
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
5598 4289
Reposted fromoutoflove outoflove
cinnamongirl
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8697 db0f 500
cinnamongirl
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Reposted fromtoft toft viaoutoflove outoflove

June 25 2017

cinnamongirl

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

cinnamongirl
Zbyt pokręcona by żyć, ale zbyt rzadka by umierać.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 20 2017

cinnamongirl
cinnamongirl
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
5598 4289
Reposted fromoutoflove outoflove
cinnamongirl
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8697 db0f 500
cinnamongirl
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8697 db0f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl