Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

7003 6f2a 500
Reposted frombuddhablink buddhablink viaoutoflove outoflove
cinnamongirl

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później

June 12 2017

cinnamongirl
2360 e861
Reposted fromstarryeyed starryeyed viayourheartbeat yourheartbeat
cinnamongirl
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
4255 74ea
Reposted fromnudes nudes viaczekoladowysen czekoladowysen
cinnamongirl
1734 e69a
3973 e815 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczekoladowysen czekoladowysen

June 11 2017

Deep in my heart there’s a poet and a liar.
SayWeCanFly, “The Poet” 
(via thelovejournals)
cinnamongirl
24 godziny potrafią być wiecznościa gdy się tęskni 
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
W życiu nie chodzi o to by znaleźć osobę dla której warto cierpieć, tylko znaleźć kogoś przy kim cierpienie nie istnieje.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Obowiązkiem rodzica jest wyposażyć swoje dzieci w korzenie i skrzydła.
Reposted fromincentive incentive viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8703 f312 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
7163 7020
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
7881 2b68 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
3737 2f15 500
Reposted fromamouretart amouretart viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Zobaczysz mała. Jeszcze znajdziesz swojego ksiecia z którym stworzysz własna bajkę.
— Okłamuje sama siebie zeby wyleczyć złamane serce
Reposted fromoutoflove outoflove
cinnamongirl
5861 1cd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl