Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

cinnamongirl

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

cinnamongirl
Zbyt pokręcona by żyć, ale zbyt rzadka by umierać.
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8774 0f08 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove

June 20 2017

cinnamongirl
cinnamongirl
5006 925b 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
5598 4289
Reposted fromoutoflove outoflove
cinnamongirl
Reposted frombluuu bluuu viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
8697 db0f 500
cinnamongirl
3723 aeb4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
Reposted fromtoft toft viaoutoflove outoflove

June 19 2017

cinnamongirl
Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne.
— L. Unger
Reposted fromswojszlak swojszlak viayourheartbeat yourheartbeat
cinnamongirl
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viayourheartbeat yourheartbeat
cinnamongirl
Dotknęło mnie to w weekend. Nie, żebym nie wiedział tego wcześniej. Teraz ta myśl nabrała wyraźnego kształtu, skrystalizowała się. Ludzie mnie nie znają, jestem dla nich zagadką (a może po prostu to sobie wmawiam?). Nie bardzo wiedzą jak się przy mnie zachować, trochę im głupio, trochę nieśmiało, nie mogą być pewni w 100% mojej reakcji. Nawet na blachy temat. Nie wiedzą co lubię, co myślę, na co mam ochotę. Nie potrafią odczytać czy coś mi przeszkadza, irytuje, czy odpowiada. Chyba nie mogę powiedzieć o nikim przyjaciel, bo nie mam zbudowanej definicji tego słowa. Ludzie są, potem ich nie ma, ja milczę, oni milczą. Nie znaczy to, że nie jest mi czasem z tego powodu przykro. Ciekawe czy im czasem jest z powodu tego milczenia przykro? Jedyne słowa opisujące coś na kształt przyjaciela to. Ktoś kto jest i będzie, nawet jeśli czasem znika. Ktoś kto rozumie.
— Właśnie odniosłem wrażenie, że mnie jednak nie znasz. Ciebie pewnie także nie znam.
Reposted fromPoranny Poranny viayourheartbeat yourheartbeat
We need people who don’t ask us to become different for their own acceptance and terms of approval. We need people, and we need to be the people who give others the permission to sit in their own skins and not be afraid. That’s the best gift you are ever going to give someone— the permission to feel safe in their own skin. To feel worthy. To feel like they are enough.
— Hannah Brencher (via purplebuddhaproject)
Reposted fromwestwood westwood viayourheartbeat yourheartbeat
cinnamongirl
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayourheartbeat yourheartbeat

June 18 2017

cinnamongirl
cinnamongirl
4548 99c4 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutoflove outoflove
cinnamongirl
cinnamongirl
Słyszę więcej, czuję więcej, widzę więcej - i to trochę ciężkie dla mnie, odkąd wiem.
Reposted fromorchis orchis viaoutoflove outoflove

June 17 2017

cinnamongirl
1932 bc23 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl