Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

cinnamongirl
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamslexi mslexi
cinnamongirl
One day I will find the right words and they will be simple.
— Jack Kerouac
cinnamongirl
2609 386c
Reposted fromdailylife dailylife vianosmile nosmile
5115 89ee 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vianosmile nosmile
cinnamongirl
6838 ed9e
Reposted fromkarahippie karahippie vianosmile nosmile
cinnamongirl
7663 da33
Reposted frompea-pea pea-pea vianosmile nosmile
cinnamongirl
2176 fc9c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
cinnamongirl
4038 7022 500

March 22 2017

cinnamongirl
Myślę, że największym komplementem dla faceta od jego kobiety jest to, gdy ona przyznaje, że chce by on był ojcem jej dzieci. Gdy chce mieć pociechy, które będą miały jego, najcudowniejsze na świecie, oczy, wielkie serce i nerwy ze stali.
— kocham jak szalona 190317
Reposted fromalmostlover almostlover viamslexi mslexi
cinnamongirl
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
8314 1812
Reposted fromdusielecc dusielecc viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
4482 abdf
Reposted fromretaliate retaliate viagwiazdeczka gwiazdeczka
cinnamongirl
5862 6b75
Reposted fromnyaako nyaako viaczekoladowysen czekoladowysen
0602 b79a 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaczekoladowysen czekoladowysen
cinnamongirl
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viamadda madda
cinnamongirl
Człowiek wie tylko, że chce tej drugiej osoby. I nic innego się nie liczy.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromiloveyou iloveyou viamadda madda
cinnamongirl
Trudno mi było pogodzić się z tym, że nie czuła do mnie (...) prawie nic, a może w ogóle nic. Niekiedy bolało mnie to tak bardzo, że miałem wrażenie jakby ktoś mi dłubał nożem we wnętrznościach. Mimo to godziny, które z nią spędziłem były cenniejsze niż wszystko inne. Pomagała mi zapomnieć o uczuciu samotności, które mi nieustannie towarzyszyło. Rozszerzała granice mojego świata, Dzięki niej mogłem głęboko zaczerpnąć świeżego powietrza. Tylko ona umiała tego dokonać.
— Haruki Murakami
Reposted fromyourtitle yourtitle viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl