Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

cinnamongirl
9344 d309 500
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viamslexi mslexi
cinnamongirl
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaxannabelle xannabelle
cinnamongirl
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz

April 27 2017

6081 4f22 500
Reposted fromaliceofdeath aliceofdeath vianiezwyykla niezwyykla

April 26 2017

cinnamongirl
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk

April 24 2017

cinnamongirl
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viayourheartbeat yourheartbeat
cinnamongirl
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka viayourheartbeat yourheartbeat
cinnamongirl
5130 fde1
cinnamongirl

April 23 2017

cinnamongirl

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute viaspita spita
cinnamongirl
4030 7b99
Reposted frompatronus patronus viamslexi mslexi
cinnamongirl
Pozbierać jest się dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.

— Suzanne Collins
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamslexi mslexi
cinnamongirl
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
cinnamongirl
cinnamongirl
0099 94ae
Reposted fromretro-girl retro-girl viamslexi mslexi
cinnamongirl
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamslexi mslexi
cinnamongirl
0627 204c
cinnamongirl
Ludzie dewaluują głównie znaczenie słów najprostszych. "Kocham Cię" sukcesywnie traci na wartości. A przecież powiedzenie komuś "kocham Cię" to jest grube wyznanie. (...) "Przepraszam" i "dziękuję" to też ważne słowa w moim słowniku. One nie mogą wypływać z ust niepoparte potężnym ładunkiem szczerości. Wszystko marnieje. Komunikaty są coraz krótsze. Mam wrażenie, że ludzie idą na łatwiznę.
— Katarzyna Nosowska w magazynie "Twój Styl", styczeń 2017
Reposted fromnosowska nosowska viawabnicu wabnicu
9061 89aa 500

leirelatent:

Polish Bookstore, Paris (1986)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaxannabelle xannabelle
cinnamongirl
4051 7302 500
Reposted fromvandalize vandalize viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl